ALANYA TARİHİ
01 Haziran 2021 11:52

Alanya, Kuzeyinde "Toros Dağları" güneyinde "Akdeniz’i" bulunduğu küçük bir yarımada üzerinde kurulmuştur.

Antik çağda Pamfilya ve Kilikya arasındaki çizgide yer aldığı için bazen Pamfilya bazen de Kilikya olarak anılmıştır. Bölgede yerleşimin ne zaman başladığı tam olarak bilinmemektedir.

Antik dönemde ismi Coracesium olan Alanya, Bizans döneminde ise Kalanoros ismini almıştır. Coracesium isminden İlk kez bahseden M.Ö.4, Yüzyıl antik coğrafyacılarından Scylax’dır.

Bu dönemde bölge Anadolu’nun önemli bir bölümünü istila eden Perslerin egemenliği altındadır.

Daha sonra ünlü antik çağ yazarı Strabon, Piri Reis, Seyyah, İbn-i Batuta ve Evliya çelebi bölgeyi gezen seyyahlar olup eserlerinde kentten bahsetmektedirler.

Bölgenin ilk çağları ve Bizans dönemi hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.

M.S.7.yüzyılda Arap akınları sırasında kent savunması daha da önem kazanmış, akınlara karşı korunmak amacıyla kale yapımlarına öncelik verilmiştir.

Bu nedenle Alanya ve çevresindeki pek çok kale ve kilise bulunmaktadır.

13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubat’ın (1200-1237) kaleyi alması sonrasında kente Alaiye ismini verilmiştir.

Anadolu Selçuklu hükümdarlarından 1. Alaaddin Keykubad, Alanya kalesinde hüküm süren ve Hristiyan sülalelerinden olan Kyr Vart’ ı 1221 yılında yenilgiye uğratarak Kaleyi ele geçirmiştir.

Hükümdar kendi adına burada bir saray yaptırmıştır. Selçuklular başkent Konya’nın yanısıra Alanya’yı ikinci bir başkent ve kışlık merkez olarak kullanarak imar faaliyetlerinde bulunmuşlardır.

1243’deki Moğol saldırıları 1277’de Mısır Memlüklerinin Anadolu’ya girmeleri Selçukluları yıpratmış, 1300 yılında Selçuklu Devleti parçalanmış ve bölge Karamanoğulları tarafından beş bin altın karşılığında Memlük Sultanına satılmış daha sonra 1471 yılında Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı Devleti sınırları içerisine alınmıştır.

Alanya ismi 1935’te bölgeyi ziyaret eden Atatürk tarafından verilmiştir.

Blog Arşiv